Thông báo QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

29/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây.