THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2020

22/09/2020

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Đợt tháng 11 năm 2020, ngành Kinh tế Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh), Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Chính sách & Luật TMQT (giảng dạy bằng tiếng Anh), Luật kinh tế và Quản lý kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương mở lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức lớp học: Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020
  2. Thời gian đăng ký: 24/9/2020 – 02/10/2020
  3. Học viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn (tải tại đây)
  4. Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật
  5. Địa điểm học: Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng, P. Láng Thương, Q. Đống Đa, Hà Nội
  6. Môn thi tuyển sinh
TT Ngành/chương trình Môn thi Hình thức thi
1 Kinh tế quốc tế (KTQT) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
2 Kinh tế quốc tế (MIE) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
3 Quản trị kinh doanh (QTKD) – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
4 Tài chính – Ngân hàng (TC-NH) – Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
5 Chính sách và Luật thương mại quốc tế (MITPL) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
6 Luật kinh tế (LKT) – Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
7 Quản lý kinh tế (QLKT) – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết