Thông báo mở lớp ÔN THI tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2021

31/03/2021

THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THÁNG 6 NĂM 2021

Để chuẩn bị cho các Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt Tháng 6 năm 2021 của các ngành/ chương trình:

– Kinh tế Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh),

– Kinh doanh thương mại,

– Quản trị kinh doanh,

– Tài chính – Ngân hàng (theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu),

– Điều hành cao cấp-EMBA,

– Chính sách & Luật TMQT (theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu),

– Luật kinh tế,

– Quản lý kinh tế.

Trường Đại học Ngoại thương mở lớp ÔN THI TUYỂN SINH đào tạo trình độ thạc sĩ theo kế hoạch cụ thể như sau:

 

I. ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP: xem chi tiết TẠI ĐÂY

II. TỔ CHỨC ÔN THI TUYỂN SINH:

  1. Thời gian tổ chức lớp học: Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021
  2. Thời gian đăng ký: 29/3/2021 – 16/4/2021
  3. Học viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn (tải TẠI ĐÂY)
  4. Link đăng ký lớp ôn thi: http://bit.ly/dangkyONTHIdotT3nam2021
  5. Thời gian học: Thứ 7 , Chủ nhật và một số ngày trong tuần

III. MÔN THI TUYỂN SINH

TT Ngành/chương trình Môn thi Hình thức thi
1 Kinh tế quốc tế (KTQT) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
2 Kinh tế quốc tế (MIE) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
3 Quản trị kinh doanh (QTKD) – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
4 Điều hành cao cấp (EMBA), ngành Quản trị kinh doanh – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
5 Tài chính – Ngân hàng (TC-NH) – Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
6 Kinh doanh thương mại (KDTM) – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
7 Chính sách và Luật thương mại quốc tế (MITPL) – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
8 Luật kinh tế (LKT) – Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
9 Quản lý kinh tế (QLKT) – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết