Thông báo lịch THI TUYỂN đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 1 năm 2022

21/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022, cụ thể:

Thông tin chi tiết liên hệ theo Hotline 0353 901 533 của Khoa Sau Đại học hoặc qua Messenger trên fanpage: Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương.