Thông báo lịch thi đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt tháng 03 năm 2017

23/03/2017

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Thi ngày 25/03/2017.

+ Chi tiết lịch thi vui lòng xem tại đây.

+ Danh sách thí sinh dự thi vui lòng xem tại đây

Đề nghị các thí sinh khi đi thi mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, tập trung theo thời gian đã thông báo.

Danh sách thí sinh dự thi được thông báo trên website và bảng tin tại Khoa Sau đại học vào Thứ 6, ngày 24/03/2017.

Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao!