THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

30/07/2018

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch tập trung thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2018:

1. Đối với thi sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ:

– Thời gian: 13h30 ngày 03/08/2018

– Địa điểm: Phòng A704 và A705 (danh sách có dán trước của phòng làm thủ tục) (tầng 7 nhà A trường Đại học Ngoại thương)

2. Đối với thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ:

– Thời gian: 13h30 ngày 03/08/2018

– Địa điểm: Phòng A702 (danh sách có dán trước của phòng làm thủ tục)  (tầng 7 nhà A trường Đại học Ngoại thương)

Anh, chị thí sinh lưu ý có mặt đúng thời gian và địa điểm.

Trân trọng thông báo.