THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2020

16/06/2020

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch tập trung thí sinh đăng ký dự thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2020 để nghe phổ biến quy chế tuyển sinh và làm thủ tục dự thi, cụ thể:

  1. Thời gian: 13h30, thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020
  2. Địa điểm:

– Phòng A704:  Đối với các ngành Kinh tế quốc tế giảng dạy  bằng tiếng Anh, Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt, Chính sách & Luật TMQT, Kinh doanh thương mại, Luật Kinh tế và Quản lý kinh tế

– Phòng A705: Đối với các ngành Quản trị kinh doanh, EMBA và Tài chính – Ngân hàng.          

Đề nghị Anh (Chị) có mặt đúng giờ.

Trân trọng thông báo.