Thông báo KẾT QUẢ XÉT TUYỂN đào tạo trình độ TIẾN SĨ ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2021

07/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt tháng 12 năm 2021, cụ thể:

  1. Ngành Quản trị kinh doanh
  2. Ngành Kinh tế quốc tế