Thông báo KẾT QUẢ kỳ thi TUYỂN SINH trình độ THẠC SĨ ĐỢT 2 năm 2021

07/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021 (Vui lòng xem chi tiết tại đây)