THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM – ĐỢT THÁNG 03 NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

04/04/2017

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt tháng 03 năm 2017

và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc trathông báo phúc tra) từ ngày 04/04/2017 đến ngày 13/04/2017, kết quả vui lòng xem file đính kèm tại đây