THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

23/08/2018

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

Chi tiết xem thông tin tại các file đính kèm.

Điểm trúng tuyển.