Thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2021

05/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2021, cụ thể:

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Kinh tế quốc tế

61

2

Quản trị kinh doanh

69