Thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

05/11/2021

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo ĐIỂM TRÚNG TUYỂN kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021, cụ thể:

TT

Ngành, chương trình đào tạo

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Tài chính – Ngân hàng (Theo định hướng ứng dụng và nghiên cứu)

11.50

2

Quản trị kinh doanh

10.75

3

Kinh tế quốc tế (tiếng Việt)

11.50

4

Kinh tế quốc tế (MIE)

13.00

5

Điều hành cao cấp – EMBA

12.05

6

Luật Kinh tế

11.00

7

Quản lý kinh tế

13.00

8

Chính sách & Luật TMQT (Theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng)

13.25

9

Kinh doanh thương mại

12.25

Lưu ý: Thí sinh phải đạt 5,0 (thang điểm 10) trở lên đối với môn chủ chốt, môn không chủ chốt và đạt 50,0 điểm (thang điểm 100) trở lên đối với môn tiếng Anh.