Thông báo DANH SÁCH THÍ SINH dự thi tuyển sinh trình độ THẠC SĨ Đợt 1 năm 2022

29/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2022.

Danh sách chi tiết xin mời xem tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!