THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

19/05/2017

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017.

 

Xin mời xem danh sách 2017-06-07: tại đây!

Xin trân trọng cảm ơn!