Tin tức – Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A, B

24/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A, B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp BSKT chương trình Điều hành cao cấp EMBA, ngành Quản trị kinh doanh Đợt 1.2021

24/08/2021

Căn cứ thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Đợt tháng 6 năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19; Căn cứ H...

Thông báo TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2021.

20/08/2021

Căn cứ thông báo số 536/TB-ĐHNT về việc lùi thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Chuyên đề 2 luận án tiến sĩ cấp theo hình thức trực tuyến cho NCS Vương Thị Bích Ngà – K22 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

20/08/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Tài chính – Ngân hàng K26B

20/08/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH- KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 TUẦN TỪ 24/8/2021 ĐẾN 27/8/2021

19/08/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Phạm Xuân Trường – K21 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

13/08/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh –K21 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

13/08/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B từ 19/8/2021 đến 09/9/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (M...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 (HỘI ĐỒNG SỐ 3)

12/08/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...