Quyết định mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

01/11/2023

Trường Đại học Ngoại thương công bố Quyết định mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.