Ngày hội “Kết nối và Tư vấn tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương năm 2019”

16/04/2019

Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương và lắng nghe những ý kiến chia sẻ về nhu cầu đào tạo của các Quý cơ quan, doanh nghiệp cũng như thúc đẩy sự kết nối giữa các đơn vị, Khoa Sau đại học tổ chức chương trình “Kết nối và Tư vấn tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương năm 2019”


Thời gian: 13h – 17h Thứ 7 ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Sảnh nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng Trường Đại học Ngoại thương

Trân trọng kính mời Quý cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến các chương trình đào tạo đến tham dự các hoạt động chia sẻ về nhu cầu đào tạo và tham gia kết nối cùng Nhà trường.

Các Quý cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm tham dự, xin mời đăng ký tại link sau: https://forms.gle/Pyrmusut8sBnytK78