NCS Trần Thị Quỳnh Hoa – KTQT K18B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

28/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Hoa – K18B cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây