NCS Nguyễn Văn Cường – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, điểm mới của luận án

10/06/2024

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cường – K22 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây.