NCS Nguyễn Thị Thanh Phương – KTQT K18A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

04/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phương – K18A cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây