NCS NGUYỄN THỊ HẠNH – QTKD K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh – K21 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây