NCS Nguyễn Hồng Trà My – KTQT K23 – Luận án, tóm tắt, điểm mới của luận án

06/05/2024

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Trà My – K23 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây.