NCS Ngô Thanh Hiền – QTKD K23 – Luận án, tóm tắt, điểm mới của luận án

09/05/2024

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Hiền – K23 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây.