NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

23/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây