NCS Lê Giang Nam – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

21/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Lê Giang Nam – K22 cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây