NCS Đoàn Vân Hà – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/03/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà – K20A cùng những tài liệu liên quan đến luận án trước khi NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường: Xem chi tiết tại đây