Chưa được phân loại

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC CHO NHỮNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

01/08/2017

Trường Đại học Ngoại thương thông báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

15/07/2017

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả chấm phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017: Xem kết quả tại file đ...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

20/06/2017

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả thi, điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 và nhận đơn phúc tra...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỰ ÁN DO TRƯỜNG ĐH NANTES, CH PHÁP CẤP BẰNG (Đào tạo bằng tiếng Anh-MPIE ENG07) năm học 2017-2018

06/06/2017

Khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Thực hành Luật, Kinh tế, Q...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỰ ÁN DO TRƯỜNG ĐH NANTES, CH PHÁP CẤP BẰNG (Đào tạo bằng tiếng Anh-MPIE ENG07) năm học 2017-2018

06/06/2017

Khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Thực hành Luật, Kinh tế, Q...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ D0 TRƯỜNG ĐH RENNES 2, CH PHÁP CẤP BẰNG (NĂM HỌC 2017 – 2018)

06/06/2017

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong việc tổ chức và đào tạo các khóa của chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á Â...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ D0 TRƯỜNG ĐH RENNES 2, CH PHÁP CẤP BẰNG (NĂM HỌC 2017 – 2018)

06/06/2017

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong việc tổ chức và đào tạo các khóa của chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á Â...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỰ ÁN DO TRƯỜNG ĐH NANTES, CH PHÁP CẤP BẰNG (Đào tạo bằng tiếng Anh-MPIE ENG07) năm học 2017-2018

06/06/2017

Khoa Sau Đại học – trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Thực hành Luật, Kinh tế, Q...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ D0 TRƯỜNG ĐH RENNES 2, CH PHÁP CẤP BẰNG (NĂM HỌC 2017 – 2018)

06/06/2017

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong việc tổ chức và đào tạo các khóa của chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á Â...

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

19/05/2017

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017.   Xin mời xem da...