GIỚI THIỆU – THẠC SĨ THƯƠNG MẠI & QUAN HỆ KINH TẾ Á – ÂU

08/09/2017

THẠC SĨ THƯƠNG MẠI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ Á – ÂU


Chương trình Thạc sĩ Luật, Kinh tế, Quản lý, ngành Quản trị và Thương mại quốc tế, chuyên sâu Thương mại và Quan hệ kinh tế Á Âu (Master 2 Commerce et Relations économiques euro-asiatiques viết tắt là CREEA), liên kết giữa Trường Đại Rennes 2 và Trường Đại học Le Mans (CH Pháp) chuyển vùng tại Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội – Việt Nam) có tiền thân từ chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á Âu. Trong 10 năm triển khai tuyển sinh từ năm 2009, chương trình đã tuyển sinh được các học viên không chỉ từ Việt Nam, mà còn đến từ các quốc gia và cùng lãnh thổ khác nhau, tạo nên một môi trường học tập quốc tế năng động.

Nhằm đáp ứng thêm nhu cầu tiệm cận sát với thực tiễn trong bối cảnh hợp tác song phương đa phương giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Âu và châu Á trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại,  chương trình đã điều chỉnh tên gọi, một số môn học trên cơ sở tăng cường thêm kiến thức trong lĩnh vực thương mại, qua đó tăng tính hấp dẫn của chương trình, được các tổ chức, học viên và các đối tượng quan tâm đánh giá cao.