Giới thiệu chung

02/02/2023

1. Giới thiệu

Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học danh tiếng hàng đầu của cả nước trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế, tài chính – ngân hàng, pháp luật và ngoại ngữ góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội cũng như hội nhập quốc tế của đât nước.

Trong xu thế đa dạng hóa cấp độ đào tạo, kể từ năm 1994 Nhà trường đã được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trên đại học theo Quyết định số 450/TTg, ngày 24/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai nhiệm vụ này, Khoa Sau đại được thành lập ngày 30/8/1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trên đại học trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Chặng đường hơn 25 năm qua, hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận và những dấu ấn không phai mờ.

Được thành lập ở thời điểm Việt Nam tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và quá trình toàn cầu hóa, Khoa Sau đại học có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu, làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế và tính chất cạnh tranh cao và bắt nhịp với thời đại khoa học công nghệ 4.0. Theo đó, các chương trình đào tạo được thiết kế gắn với thực tiễn, chú trọng đến năng lực và kỹ năng làm việc, xử lý tình huống của người học. Ngoài ra, học viên cao học và NCS sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu hơn trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Vào thời điểm thành lập, hoạt động đào tạo của Khoa mới chỉ mang tính đơn ngành – duy nhất ngành đào tạo Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nay chuyển sang tên gọi là Kinh tế quốc tế). Sự phát triển của đào tạo sau đại học đã đặt ra thách thức cho Khoa Sau đại học và các khoa chuyên môn trong việc đa dạng hóa ngành đào tạo, phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại thương để đáp ứng nhu cầu đào tạo đa dạng và ngày một cao của xã hội. Để có thể đạt được mục đích trên, trên cơ sở phối hợp với các khoa chuyên môn và đơn vị có liên quan Khoa Sau đại học đã có những nỗ lực không ngừng trong việc rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đề xuất xây dưng chương trình đào tạo mới; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tận dụng năng lực của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên và nghiên cứu sinh. Đến nay, Khoa đã và đang triển khai đào tạo 11 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; 04 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, và tiếp tục xây dựng các đề án mở ngành mới theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng đáp ứng nhu cầu đào tạo đa dạng của xã hội. Hoạt động đào tạo sau đại học trên đã góp phần bổ sung quan trọng vào nguồn nhân lực đủ năng lực và trình độ làm việc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hơn nữa là phục vụ phát triển đất nước trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Trong xu thế hội nhập quốc tế về đào tạo, Khoa Sau đại cũng thực hiện nhiều hoạt động hợp tác đào tạo sau đại học với nước ngoài. Năm 2001, các chương trình liên kết đào tạo đã bắt đầu được triển khai, đặt nền móng cho các chương trình liên kết nói chung của Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể: Chương trình thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (Liên kết với Trường Đại học tổng hợp Tours, CH Pháp); Chương trình thạc sĩ thực hành Luật, Kinh tế, Quản trị, ngành Quản trị, chuyên ngành Dự án đổi mới và thiết lập mạng lưới kinh doanh liên kết với trường ĐH  tổng hợp Nantes (CH Pháp); Chương trình thạc sĩ Thương mại và Quan hệ kinh tế Á Âu (Liên kết với Trường Đại học tổng hợp Rennes II, CH Pháp). Trong hợp tác quốc tế, đặc biệt phải kể đến chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại Quốc tế (phối hợp với Viện Thương mại thế giới – WTI, Bern, Thụy Sĩ) được thực hiện với sự tài trợ của SECO – Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ trong việc xây dựng chương trình đào tạo cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động của những khóa đầu tiên. Đây là chương trình hợp tác mang tính điểm nhấn với Thụy sĩ nhằm giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực có thể tham gia vào quá trình hoạch định chính sách cũng như thực thi các cam kết trong WTO hay các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs).

Kế thừa danh tiếng phát triển gần 60 năm của Trường Đại học Ngoại thương, hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường liên tục được đổi mới phù hợp với những thay đổi của thực tiễn, chuẩn mực đào tạo sau đại học trên thế giới và đáp ứng yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cho đến nay, Khoa đã và đang tổ chức 30 khoá đào tạo thạc sĩ với tổng số gần 7000 học viên cao học và 28 khoá đào tạo tiến sĩ với tổng số gần 300 nghiên cứu sinh. Đối với các chương trình hợp tác với nước ngoài, Khoa cũng đã đào tạo được gần 950 học viên, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đa dạng quốc tịch và văn hóa, góp phần tạo nên môi trường học tập quốc tế và chuyên nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương.

Sự phát triển không ngừng về quy mô và đa dạng hóa ngành đào tạo cũng như nâng cao chất lượng của đào tạo sau đại học đã làm cho Khoa Sau đại học trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy và có uy tín cao đối với người học và xã hội, góp phần làm tăng thêm thành tích cũng như danh tiếng của Trường Đại học Ngoại thương.

2. Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo sau đại học ở các ngành do Khoa đang triển khai bao gồm:

– Đào tạo trình độ tiến sĩ

(1) Kinh tế quốc tế (KTQT) – mã số: 9310106

(2) Quản trị kinh doanh (QTKD) – mã số: 9340101

(3) Tài chính – Ngân hàng (TCNH) – mã số: 9340201

(4) Luật Kinh tế (LKT) – mã số: 9380107

– Đào tạo trình độ thạc sĩ:

(1) Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt (KTQT) – mã số: 8310106 (Định hướng ứng dụng)

(2) Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh (MIE) – mã số: 8310106 (Định hướng nghiên cứu)

(3) Chính sách và Luật thương mại quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh, MITPL_R) – mã số: 8310106 (Định hướng nghiên cứu)

(4) Chính sách và Luật thương mại quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh, MITPL_A) – mã số: 8310106 (Định hướng ứng dụng)

(5) Tài chính – Ngân hàng (TCNH_NC) – mã số: 8340201

(6) Tài chính – Ngân hàng (TCNH_UD) – mã số: 8340201 (Định hướng ứng dụng)

(7) Quản trị kinh doanh (QTKD) – mã số: 8340101 (Định hướng ứng dụng)

(8) Điều hành cao cấp (EMBA) – mã số: 8340101 (Định hướng ứng dụng)

(9) Luật Kinh tế (LKT) – mã số: 8380107 (Định hướng ứng dụng)

(10) Kinh doanh thương mại (KDTM) – mã số: 8340121 (Định hướng ứng dụng)

(11) Quản lý kinh tế (QLKT) – mã số: 8340410 (Định hướng ứng dụng)

– Đào tạo hợp tác với nước ngoài:

(1) Quản trị Dự án và Đổi mới (MI – Master in Management of Innovation/Management of Innovative Projects) – hợp tác với Trường ĐH Nantes (CH Pháp)

(2) Thương mại và Quan hệ kinh tế Á – Âu (CREEA – Master mention Management et Commerce International/ Commerce et Relations Economiques Europe-Asie) – hợp tác với Trường ĐH Rennes 2 (CH Pháp)

3. Tổ chức và nhân sự của Khoa Sau đại học

Tổ chức của Khoa Sau đại học bao gồm Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và các chuyên viên.

(1) PGS, TS Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa

(2) TS Nguyễn Văn Cảnh – Phó trưởng Khoa

(3) ThS Nguyễn Thu Hà – chuyên viên

(4) ThS Nguyễn Thị Thu Hằng – chuyên viên

(5) ThS Nguyễn Thúy Hạnh – chuyên viên (Chủ tịch công đoàn Khoa)

(6) ThS Trần Thị Đoan Trang – chuyên viên

(7) TS Cao Thị Hồng Vinh – giảng viên kiêm nhiệm

(8) ThS Lê Thị Thùy Linh – chuyên viên

(9) CN Nguyễn Thị Ngọc Ánh – chuyên viên

(10) ThS Trần Đức Huy – chuyên viên

 

4. Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

– GS, TS Hoàng Văn Châu (1995 – 1998) – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường

– PGS, TS Vũ Chí Lộc (1998 – 2004) – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường

– PGS, TS Đỗ Thị Loan (2005 – 2008)

– PGS, TS Tăng Văn Nghĩa (2009 – nay)

Thông tin liên hệ:

Khoa Sau đại học – Phòng 906, tầng 9, nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương  – Số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3.2595.161/ máy lẻ 8200

Website: https://sdh.ftu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khoasaudaihoc.ftu/

Email: sdh@ftu.edu.vn

HOTLINE: 035.3901.533