Danh sách người dự tuyển được tuyển thẳng – Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024

31/05/2024

Trường Đại học Ngoại thương thông báo danh sách người dự tuyển được tuyển thẳng – Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2024.

Danh sách chi tiết xem tại đây.