Danh mục luận án Tiến sĩ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN LAN ANH

11/09/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Anh cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH VŨ THỊ BÍCH HẢI

17/08/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Hải cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NHẬT THU

29/06/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhật Thu cùn...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI DUY LINH

20/03/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Bùi Duy Linh cùng những...