Danh mục luận án Tiến sĩ

NCS ĐÀO HỒNG VÂN – KTQT K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/08/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Đào Hồng Vân – K19B cùng những tài liệ...

NCS VƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

16/08/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Vương Thị Bích Ngà – K22 cùng những tài liệu...

NCS NGUYỄN QUANG HUY – QTKD K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

15/08/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy – K19B cùng những tài l...

NCS NGUYỄN THỊ HẠNH – QTKD K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh – K21 cùng những tài liệ...

NCS KHAMKEO MANIVONG – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

13/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Khamkeo MANIVONG – K22 cùng những tài li...

NCS Trần Huy Đức – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

13/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Huy Đức – K21 cùng những tài liệu liên...

NCS Dương Thị Thanh Thủy – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thanh Thủy – K22 cùng những tà...

NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A cùng những tài l...

NCS Phạm Hoàng Linh – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

16/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Linh – K22 cùng những tài liệu li...

NCS Phạm Xuân Trường – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

07/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Phạm Xuân Trường – K21 cùng những tài liệu l...