Chương trình giảng dạy Thạc sỹ nghiên cứu Á – Âu

02/08/2016

Chương trình giảng dạy

Thạc sỹ năm thứ hai (Master 2) :                    480 h                    60 tín chỉ

80% giảng viên là người Châu Âu (384 h) – 20% giảng viên là người Châu Á (96 h ) :

Các môn học sẽ do hai nhóm giảng viên đảm nhận, các giảng viên người Châu Á đề cập khía cạnh « cách nhìn của Châu Á » đối với mỗi môn học. Các giảng viên người Châu Âu sẽ minh họa các môn bằng các « ứng dụng Châu Á ».

Học kỳ 1          (240 h)

ĐVHT 1 – Trật tự và các giá trị kinh tế (120 h) 15 tín chỉ
·                    Xây dựng EU và hệ thống thể chế của EU

ĐH Rennes 2 : 18 h lý thuyết + 6 h thực hành

24h
·                    Các giá trị kinh tế của EU

ĐH Rennes 2 : 12h lý thuyết + 6h thực hành

ĐHNT : Các giá trị kinh tế của Châu Á  : 6h lý thuyết

24h
·                    Hội nhập kinh tế Châu Âu và Châu Á (so sánh)

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6 h thực hành

24h
·                    Các tranh chấp kinh tế ở Châu Âu

ĐH Rennes 2 : 12h lý thuyết + 12 h thực hành

24h
·                    Tương lai chính trị và kinh tế của Quan hệ kinh tế Âu-Á ?

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6h thực hành

24h
ĐVHT 2 – Địa kinh tế (120 h) 15 tín chỉ
·                    Quan hệ kinh tế đối ngoại của EU

ĐH Rennes 2 : 6h lý thuyết + 6 h thực hành

ĐHNT : Quan hệ kinh tế đối ngoại của ASEAN : 12 h lý thuyết

24h
·                    EU và các quan hệ với các thể chế kinh tế khu vực châu Á

ĐH Rennes 2 : 6h lý thuyết + 6h thực hành

ĐHNT : Sự tham gia của Việt Nam vào các thể chế kinh tế khu vực ở Châu Á : 12h lý thuyết

 24h
·                    EU và hỗ trợ phát triển cho châu Á

ĐH Rennes 2 : 6h lý thuyết + 6h thực hành

ĐHNT : Các nhà tài trợ ở Châu Á và ASEAN: 12h lý thuyết

24h
·                    EU và hợp tác kinh tế với Việt Nam

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết

ĐHNT : Việt Nam và chính sách mở cửa : 6h lý thuyết

24h
·                    Đàm phán kinh tế trong mối quan hệ văn hoá Âu-Á

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6h thực hành

24h

Học kỳ 2        (240 h)

ĐVHT 3 – Hội nhập kinh tế (120 h) 15 tín chỉ
·                    Các nguyên tắc hoạt động của Thị trường chung/So sánh với  ASEAN

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6 h thực hành

24h
·                    Liên minh Kinh tế và Tiền tệ (UEM) và các tác động kinh tế của các chính sách tiền tệ của Châu Á

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6h thực hành

24h
·                    Tài chính và Thuế của Châu Âu

ĐH Rennes 2 : 6h lý thuyết + 6 h thực hành

ĐHNT : Tài chính và thuế của Châu Á : 12h lý thuyết

24h
·                    Tự do đi lại của người lao động và tự do lập nghiệp trong EU

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết + 6h thực hành

24h
·                    Pháp luật hình sự của Châu Âu trong lĩnh vực kinh doanh

ĐH Rennes 2 : 12h lý thuyết

ĐHNT : Hợp tác Âu-Á trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ : 12h lý thuyết

24h
ĐVHT 4 – Các chính sách hỗ trợ của Thị trường chung Châu Âu (So sánh với các chính sách của Châu Á). (120 h) 15 tín chỉ
·                    Các chính sách của EU và các tác động lên lãnh thổ và kinh tế

ĐH Rennes 2 : 18h lý thuyết

ĐHNT : Các chính sách của ASEAN và các tác động lên lãnh thổ và kinh tế: 6h lý thuyết

24h
·                    EU và các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

ĐH Rennes 2 : 12h lý thuyết + 6 h thực hành

ĐHNT : Chính sách về tự do cạnh tranh ở Việt Nam : 6h lý thuyết

24h
·                    EU và thương mại quốc tế

ĐH Rennes 2 : 12h lý thuyết

ĐHNT : Việt Nam gia nhập WTO : 12h lý thuyết

24h
·                    Các chính sách xã hội Châu Âu : phân tích kinh tế

ĐH Rennes 2 :18h lý thuyết + 6 h thực hành

24h
·                    EU và phát triển bền vững

ĐH Renens 2 : 18h lý thuyết + 6h thực hành

24h

Chương trình giảng dạy thạc sỹ

 « Quan hệ kinh tế Âu – Á»

                                               

Trường Đại học Ngoại thương  – Đại học Rennes 2

Kỳ 1

Môn 1 – Trật tự và các giá trị kinh tế

 

—————————————————————————————————————–

 

 • Xây dựng Liên minh Châu Âu và hệ thống thể chế của Liên minh Châu Âu 24h

Mục tiêu : Môn học sẽ giới thiệu các giai đoạn xây dựng Liên minh Châu Âu và đề xuất các phương thức thể chế và chính sách hợp tác liên chính phủ trong hội nhập Châu Âu.

Phương pháp giảng dạy : Lý thuyết và thực hành

 

Giảng viên : ĐH Rennes 2

—————————————————————————————————————–

 • Các giá trị kinh tế của liên minh Châu Âu 12h

Mục tiêu : Môn học tập trung nghiên cứu các giá trị kinh tế chi phối Liên minh Châu Âu, như chẳng hạn các quyền cơ bản nêu trong  Hiến chương thành lập liên minh Châu Âu và đánh giá giá trị cưỡng chế của các quyền này thông qua các án lệ của toà án Châu Âu.

Ví dụ: tự do cạnh tranh, tự do thành lập doanh nghiệp, phục vụ lợi ích kinh tế chung, bình đẳng cho người lao động, lãnh đạo…

Phương pháp giảng dạy : Lý thuyết và thực hành: minh hoạ bằng các tình huống thực tế  (Ví dụ: Bình đẳng giới trong nghề nghiệp)                                                                              6h

Giảng viên : ĐH Rennes 2

Ä ĐHNT: Giá trị kinh tế của Châu Á                                                                                6h

—————————————————————————————————————–

 • Hội nhập kinh tế Âu – Á (tiếp cận so sánh)                                                             18h

 

Mục tiêu : Môn học giới thiệu quá trình xây dựng liên minh Châu Âu bắt đầu từ phát triển khu vực kinh tế cụ thể, với sự ra đời của Thị trường chung, sau đó là Thị trường thống nhất, đặt nền móng cho sự ra đời thị trường chung của khu vực. Môn học cũng sẽ nhằm mục tiêu nghiên cứu tính hợp lý và các phương thức hội nhập, đồng thời chú trọng đến những hạn chế cũng như bất cập đối với các nền kinh tế quốc gia.

Phương pháp giảng dạy : Lý thuyết kết hợp với thực hành: Nghiên cứu so sánh              6h

Giảng viên : ĐH Rennes 2.

—————————————————————————————————————–

 • Giải quyết tranh chấp về kinh tế của Châu Âu 12h

Mục tiêu : Môn học giúp học viên hiểu các cách thức khác nhau để các doanh nghiệp Châu Âu, các doanh nghiệp nước ngoài, các cá nhân, người tiêu dùng có thể khởi kiện ra toà án của Liên minh Châu Âu.

Phương pháp giảng dạy : Lý thuyết và thực tiễn, nghiên cứu trường hợp các chủ thể kinh tế Châu Á                                                                                                                             12h

 

Giảng viên : ĐH Rennes 1.

—————————————————————————————————————–

 • Viễn cảnh chính trị và kinh tế của quan hệ Âu- Á                                                 24h

Mục tiêu : Môn học đề cập đến khả năng phát triển của Liên minh Châu Âu, đồng thời tính đến những thách thức trong việc mở rộng liên minh, sự thống trị nội khối và các quan hệ kinh tế quốc tế (đặc biệt là với các nước ASEAN). Môn học cũng giúp học viên chuẩn bị cho các vấn đề cải cách đang được thực hiện và đánh giá các triển vọng phát triển kinh tế trong khối EU.

Giảng viên : Viện nghiên cứu Châu Âu Louvain-La-Neuve UCL, Chaire européenne Jean Monnet

—————————————————————————————————————–

Môn 2 – Địa lý kinh tế

—————————————————————————————————————–

 • Quan hệ kinh tế đối ngoại EU                                                                         6h

Mục tiêu : Môn học có nội dung liên quan đến các mối quan hệ kinh tế của EU với các quốc gia và các các thể chế trên thế giới, trong viễn cảnh vì sự thịnh vượng và ổn định của khối EU, đồng thời vì lợi ích của EU ở các nước ngoài khối. Môn học cũng sẽ phân tích khả năng đàm phán của EU trong phạm vi quốc tế cũng như vai trò của nó trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế. Nghiên cứu trường hợp của Châu Á.

Phương pháp giảng dạy : Lý thuyết và thực hành                                                              6h

Giảng viên : ĐH Rennes 2.

Ä ĐHNT : Quan hệ kinh tế đối ngoại của ASEAN                                                           12h

 

—————————————————————————————————————–

 • EU và các mối quan hệ với các tổ chức kinh tế khu vực Châu Á             6h

(ex : ASEAN, APEC…)

Mục tiêu : Môn học đề cập đến các Thoả thuận phát triển giữa EU và các tổ chức kinh tế khu vực Châu Á. Nghiên cứu so sánh cho phép hiểu được các cấp độ hội nhập kinh tế và chính trị giữa các tổ chức khác nhau này.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết và thực hành, nghiên cứu thoả thuận giữa EU và ASEAN                                                                                                                                                    6h

Giảng viên : ĐH Rennes 2.

Ä ĐHNT : Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực                                             12h

 

—————————————————————————————————————–

 • EU và hỗ trợ phát triển ở Châu Á                                                                         6h

Mục tiêu : Môn học chỉ ra rằng EU, đứng hàng đầu về thương mại thế giới, cũng là tổ chức đứng đầu về hỗ trợ phát triển. Các phương thức và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển của EU sẽ được nghiên cứu cụ thể, cùng với các chính sách khác như kiểm soát cư trú. Môn học cũng sẽ đề cập đến các thành tựu về kinh tế của chính sách này ở Châu Á.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết và thực hành                                                               6h

Giảng viên : Tai-lin Chang – Professeur et Coordinateur European Studies Program, Module européen, Action Jean Monnet, National Cheng-chi University

ÄĐHNT : Các nước tài trợ vốn ở Châu Á và khu vực ASEAN                                     12h

 

—————————————————————————————————————–

 

 • EU và hợp tác kinh tế với Việt Nam                                                 18h

Mục tiêu : Môn học nghiên cứu các công cụ kinh tế mà EU sử dụng trong quan hệ hợp tác với Việt Nam và đánh giá kết quả tác động đối với nền kinh tế Việt Nam.

Giảng viên :

 

Ä ĐHNT : Việt Nam và chính sách đổi mới                                                                      6h 

—————————————————————————————————————– 

 • Đàm phán kinh tế văn hoá Âu – Á                                     18h

 

Mục tiêu : Môn học nghiên cứu cách đặt vấn đề, phương pháp lập luận và đàm phám nhằm giúp sinh viên có khả năng diễn đạt một cách rõ ràng và thuyết phục trong các tình huống khác nhau (tranh luận, họp, thuyết trình, đàm phán).

 

Phương pháp giảng dạy: Thực hành đàm phán                                                                   6h

Giảng viên : Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Pháp

—————————————————————————————————————–

Học kỳ 2

UE 3 – Hội nhập kinh tế 

—————————————————————————————————————–

 • Quy tắc hoạt động của Thị trường nội địa châu Âu/ So sánh với ASEAN 18h

 (Thị trường hàng hoá và dịch vụ)

Mục tiêu : Môn học giới thiệu các vấn đề pháp lý liên quan đến thị trường Châu Âu. Việc tự do di chuyển hàng hoá sẽ được kiểm soát thông qua cơ chế chung và cơ chế đặc biệt đối với hàng nông sản. Môn học cũng sẽ phân tích chính sách bảo vệ người tiêu dùng. Cơ chế tự do cung cấp dịch vụ và sự phát triển của nó cũng sẽ được nêu ra. Ngoài ra còn một số quy định đặc biệt đối với các cá nhân (ví dụ dịch vụ vận tải).

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết và thực hành                                                               6h

Giảng viên : ĐH Rennes 1.

—————————————————————————————————————–

 • Liên minh kinh tế và tiền tệ và tác động kinh tế chính trị và tiền tệ Châu Á 24h

 

Mục tiêu : Môn chứng minh rằng hội nhập kinh tế Châu Âu phải đi kèm với lĩnh vực tiền tệ, từ hệ thống tiền tệ châu âu đến đồng tiền chung euro được sử dụng cho hầu hết các quốc gia thành viên. Môn học chú trọng đến tính hợp lý và cách thức của tiến trình hội nhập cũng như các bất cập hiện tại (tiêu chí đồng nhất, Hiệp ước ổn định và phát triển…). Những thuận lợi cũng như trở ngại đối với nền kinh tế quốc gia và các chủ thể công, tư cũng sẽ được xem xét trong viễn cảnh mở rộng phạm vi sử dụng đồng euro.

Môn học sẽ đánh giá vị trí của đồng euro trong hệ thống tiền tệ thế giới và các ảnh hưởng về kinh tế của các chính sách tiền tệ châu á đối với kinh tế châu âu và thế giới.

Giảng viên : ĐH Rennes 2

—————————————————————————————————————–

 • Tài chính và thuế châu Âu                                                                                     6h

Mục tiêu : Môn học đề cập đến các nguyên tắc chính về ngân sách của EU, các bước thông qua ngân sách cũng như phân loại các nguồn lực và chi tiêu của EU. Tiếp cận ban đầu cho phép đánh giá triển vọng tài chính (2007-2013) cũng như phân chia giữa những nguồn đóng góp chính, giưac các chính sách chung hoặc vấn đề về liên kết châu Âu. Môn học giới thiệu về hệ thống thuế của Châu Âu cũng như những tác động của luật EU đến chính sách thuế quốc gia.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết và thực hành                                                               6h

Giảng viên : ĐH Rennes

Ä ĐHNT : Tài chính và thuế Châu Á                                                                    12h

 

—————————————————————————————————————–

 • Tự do di chuyển nhân lực và tự do thành lập doanh nghiệp trong khối EU 18h

Mục tiêu :  Môn học giới thiệu các cách thức thực hiện tự do di chuyển và ngày nghỉ của người lao động hoặc công dân của nước thứ ba cũng như sự tự do hoạt động nghề nghiệp (tự do thành lập doanh nghiệp và tự do cung cấp dịch vụ)

Phương pháp thực hiện : Lý thuyết kết hợp thực hành : tiếp cận so sánh với Châu Á      6h

Giảng viên : Chaire européenne Jean Monnet du Luxembourg

—————————————————————————————————————–

 • Luật hình sự trong kinh doanh 12h

Mục tiêu : Liên minh Châu Âu đang ngày càng quan tâm đến vấn đề hình sự trong kinh doanh. Môn học sẽ đánh giá kết quả của các hình thức hợp tác khác nhau của Châu Âu trong hoạt động tư pháp và cảnh sát (Europol, Eurojust, mandat d’arrêt européen, OLAF…) và chú ý đến việc hình thành một luật hình sự châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh (hoạt động rửa tiền, chống hàng giả, tội phạm cybercriminalité, gian lận tài chính, tài trợ cho khủng bố …).

Nghiên cứu hàng giả và hàng nhái ở Châu Á (VD : tranh chấp nhãn hiệu « Lacoste/Crocodile »)

Giảng viên : ĐH Rennes 2

Ä ĐHNT: Hợp tác Âu – Á trong lĩnh vực bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ                              12h

 

—————————————————————————————————————–

ĐVHT 4 – Các chính sách của Thị trường Châu Âu

(Tiếp cận so sánh với các chính sách Châu Á)

 

—————————————————————————————————————–

 

 • Các chính sách của liên minh châu âu trước những tác động về kinh tế và địa giới                                                                                                       18h

(Chính sách nông nghiệp Châu Âu, Giao thông, Liên kết…)

Mục tiêu : Môn học sẽ giới thiệu chính sách của EU trước những tác động mạnh về kinh tế và địa giới và tiến trình phát triển của nó trong viễn cảnh đạt được một mục tiêu chung « phát triển bền vững ». Môn học cũng sẽ giới thiệu việc hiện một cách đồng bộ, các nền tảng và cơ sở pháp lý cần thiết cho việc phối hợp chặt chẽ các tổ chức có thẩm quyền của EU, đặc biệt là Chính sách nông nghiệp chung (PAC), chính sách giao thông, chính sách liên kết kinh tế xã hội.

Ví dụ: Nghiên cứu Chính sách nông nghiệp trên thế giới và ở Châu Á

Giảng viên :  ĐH Rennes 2

Ä Chính sách của ASEAN trước những tác động về kinh tế và địa giới                        6h

Giảng viên:    ĐH Rennes 2, ĐHNT

—————————————————————————————————————–

 • EU và sự vi phạm cạnh tranh (phạm vi quốc tế)                            12h

Mục tiêu : Môn học phân biệt chế độ về điều chỉnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư nhân  (luật hoà giải, luật lạm dụng vị trí thống trị, cơ chế tập trung và xung đột và chế độ đặc biệt dành cho các tổ chức công (chế độ hỗ trợ chính phủ, chế độ các thị trường công, dịch vụ lợi ích kinh tế chung và toàn cầu).

Phương pháp giảng dạy :Lý thuyết và thực hành (nghiên cứu trường hợp các tác nhân kinh tế châu Á)                                                                                                                            6h

Giảng viên : ĐH Rennes 2.

 

Ä ĐHNT: Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam                                                                    6h

—————————————————————————————————————–

 • EU và thương mại quốc tế                                                                                     12h

Mục tiêu : Môn học sẽ giới thiệu mục tiêu và cơ chế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế (các quy định của WTO) cũng như vai trò của EU trong thủ tục giải quyết tranh chấp.  Các tác động đối với các quốc gia thành viên, về các trở ngại trong thương mại hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và hỗ trợ phát triển chính thức. Nghiên cứu trường hợp Châu Á.

Giảng viên : ĐH Rennes 1

Ä ĐHNT: Việt Nam gia nhập WTO                                                                                   12h

—————————————————————————————————————–

 • Chính sách xã hội Châu Âu: phân tích kinh tế                                                 24h

 

Mục tiêu : Trước tiên xây dựng cộng đồng kinh tế, các quốc gia thành viên vẫn giữ nguyên chính sách về xã hội. Tuy nhiên, sau đó sự phát triển ở mức độ cao hơn tiến đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng với chính sách xã hội chung đã được đưa ra. Từ hội nghị thượng đỉnh  Lisbonne (2000), vấn đề xã hội và khái niệm về một mô hình xã hội châu Âu đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận về chính trị và kinh tế. Những trở ngại về nội dung (tiếp cận thế nào về chi phí chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ xã hội, về dân số ngày càng già của châu Âu, tiền trợ cấp, chính sách việc làm… ?) và về phương tiện thực hiện (liệu có cần thể chế hoá các chính sách xã hội, vị trí nào cho pháp luật và các khế ước, vai trò của các phương pháp mở về liên kết ?). Bảo vệ xã hội, việc là và đối thoại xã hội là các nội dung trong các cuộc tranh luận liên quan đến hội nhập châu Âu, trong khi đó vấn đề mở rộng phạm vi liên minh cũng thực sự cần thiết trong xây dựng chính sách xã hội của Châu Âu. Sự thịnh vượng về kinh tế của EU phải đi đối với liên kết chặt chẽ về  kinh tế và xã hội.

Giảng viên : ĐH Rennes 2

—————————————————————————————————————–

 • EU và phát triển kinh tế bền vững                                                                         24h

Mục tiêu : Môn học phân tích những ảnh hưởng về môi trường và nghiên cứu các công cụ kinh tế và pháp luật để áp dụng quy định pháp luật về môi trường, trong bối cảnh phát triển bền vững và ổn định của EU.

Ví dụ: Các vấn đề quan tâm đến môi trường trong các nền kinh tế châu Á (vùng biển, đô thị hoá)

Giảng viên : ĐH Rennes 1

 

—————————————————————————————————————–

Maquette des enseignements du Master 2

« Etudes des Relations économiques euro-asiatiques »

Ecole Supérieure de Commerce Extérieur (Hanoi) – Université de Rennes 2

Semestre 1

UE 1 – Ordre et valeurs économiques

 • Construction de l’UE et le système institutionnel de l’UE             24h

Ce cours retracera les grandes étapes de la construction de l’Union européenne et mettra en avant les modalités politiques et institutionnelles du passage de la coopération intergouvernementale à l’intégration européenne.

Gilbert Noël (PR Histoire Rennes 2) ou Alexandra Bellayer-Roille (MCF Droit public Rennes 2)

 • Valeurs économiques de l’UE                                                                         12h

Ce cours s’intéressera à l’étude des valeurs économiques régissant l’UE, tels que figurant notamment au sein de la Charte européenne des Droits fondamentaux et évaluera le caractère contraignant de ces droits à travers la jurisprudence de la CJCE.

Ex : libre concurrence, liberté d’établissement, Service d’intérêt économique général, égalité des travailleurs, gouvernance globale….

Cours accompagné de TD : illustrations jurisprudentielles (Ex : Egalité professionnelle entre H/F)                                                                                                                                     6h

Thierry Daups (MCF Droit public Rennes 2)

Ä ESCE : Valeurs économiques de l’Asie                                                                          6h

 • L’intégration économique européenne et asiatique (approche comparative) 18h

Ce cours montrera que la construction de l’UE s’est faite d’abord par le développement d’un espace économique spécifique, avec le Marché commun, puis le Marché unique, définissant les bases d’un marché commun régional. Le cours aura ainsi pour objet de dégager les logiques et modalités de ce processus d’intégration. Il mettra l’accent sur son caractère inachevé ainsi que sur les contraintes qui en découlent pour une économique nationale.

Cours accompagné de TD : Etude comparative                                                                     6h

Jean-Paul Maréchal (MCF Economie Rennes 2)

 • Contentieux économique européen 12h

Ce cours permettra de comprendre les différentes voies de recours susceptibles d’être engagées devant les juridictions de l’UE, par les entreprises européennes, les entreprises étrangères et les particuliers/consommateurs.

Cours accompagné de TD : Etudes de cas impliquant des acteurs économiques asiatiques :  12h

Muriel Le Barbier-Le Bris (MCF Droit public Rennes 1)

 • L’avenir politique et économique des Relations euro-asiatiques ?    24h

Ce cours s’interrogera sur les scenarii d’évolution de l’Union européenne tenant compte des enjeux majeurs que sont l’élargissement de l’UE, la gouvernance au sein de l’UE et ses relations économiques internationales (en particulier avec l’Asean). Le cours permettra également d’assurer la veille des réformes en préparation et d’apprécier les perspectives d’évolution économique au sein de l’UE.

Enseignant belge ( Institut d’Etudes européennes de Louvain-La-Neuve UCL)

Pr Franck

Chaire européenne Jean Monnet

UE 2 – Géoéconomie

 • Les relations économiques extérieures de l’UE 6h

Ce cours s’intéressera aux relations économiques que l’UE entretient avec de nombreux pays et institutions dans le monde, dans une perspective de prospérité économique et de stabilité au sein de l’Union, tout en servant les intérêts de l’UE dans le reste du monde. Le cours analysera notamment la capacité de négociation de l’UE dans la sphère internationale ainsi que son rôle dans la régulation de la globalisation commerciale. Exemples asiatiques

Cours accompagné de TD                                                                                                       6h

Béatrice Quenault (MCF Economie Rennes 2)

Ä ESCE : Les relations économiques extérieures de l’Asean                                           12h

 • L’UE et ses relations avec les ensembles économiques régionaux en Asie 6h

(ex : ASEAN, APEC…)

Ce cours portera sur les Accords développés entre l’UE et les différents ensembles économiques régionaux asiatiques ainsi que sur une étude comparée permettant d’appréhender le degré d’intégration économique et politique de ces différents ensembles.

Cours accompagné de TD : Etude des Accords UE/ASEAN                                                            6h

Béatrice Quenault (MCF Economie Rennes 2)

Ä ESCE : La participation du Vietnam aux ensembles économiques régionaux en Asie                                                                                                                                                         12h

 • L’UE et l’Aide au développement en Asie 6h

Le cours montrera que l’UE, première puissance commerciale mondiale, est également le premier fournisseur mondial en termes d’aide publique au développement. La politique d’aide au développement de l’UE, dont les principes, instruments et procédures seront étudiés, doit dorénavant intégrer d’autres impératifs tels que le contrôle des flux migratoires. Le cours appréciera également les résultats économiques de cette politique en Asie.

Cours accompagné de TD : Cas pratique                                                                                6h

Tai-lin Chang

Professeur et Coordinateur European Studies Program

Module européen, Action Jean Monnet

National Cheng-chi University

Ä ESCE : Les bailleurs de fonds en Asie et dans l’Asean                                                            12h

 • L’UE et la coopération économique avec le Vietnam 18h

Ce cours permettra d’étudier les instruments économiques utilisés par l’Union européenne dans sa relation de coopération avec le Vietnam et d’en évaluer les résultats sur l’économie vietnamienne.

Mission économique de France à Hanoi ou Délégation de la Commission européenne à Hanoi

Ä ESCE :  Le Vietnam et sa politique d’ouverture                                                           6h

 • Négociations économiques interculturelles euro-asiatiques 18h

Etude de la problématique et de la méthodologie de l’argumentation et de la négociation afin d’entraîner les étudiants à s’exprimer dans des contextes divers (débats, réunions, présentations, négociations) de manière claire et convaincante.

Cours accompagné de TD : Simulation de négociations                                                        6h

Sociologue de Toulouse 2 spécialiste du terrain vietnamien

Gilbert de Terssac (Directeur de Recherches CNRS Sociologie)

—————————————————————————————————————–

Semestre 2

UE 3 – L’intégration économique

 • Les règles de fonctionnement du Marché intérieur européen / Comparaison avec l’Asean                                                                                                       18h

 (Marchandises et Services)

Le cours présentera les questions juridiques liées au Marché intérieur. La liberté de circulation des marchandises sera ainsi examinée à travers son régime général et le cas spécifique des denrées alimentaires. A cette occasion sera analysée la politique de protection des consommateurs. Le cours portera également sur l’étude du régime général de libre prestation des services et son évolution récente. Il s’intéressera notamment à certains secteurs soumis à des règles particulières (ex : secteur des transports).

Cours accompagné de TD                                                                                                       6h

Marie-Liesse Houbé (MCF Droit public Rennes 1)

 • L’Union économique et monétaire (UEM) et les incidences économiques des politiques monétaires asiatiques 24h

Le cours montrera que l’intégration économique européenne s’est accompagnée d’une dimension monétaire, du Système monétaire européenne à la monnaie unique, l’Euro, pour la plupart de ses Etats membres. Le cours mettra l’accent sur la logique et les modalités de ce processus d’intégration ainsi que sur ses limites actuelles (critères de convergence, Pacte de stabilité et de croissance…). Les avantages, mais aussi les contraintes qui en découlent pour une économie nationale et ses différents acteurs publics et privés, seront également mis en avant ainsi que les perspectives d’extension de la zone Euro.

Ce cours sera également l’occasion d’évaluer la place de l’Euro dans le système monétaire mondial et d’apprécier les impacts économiques des politiques monétaires asiatiques sur l’économie européenne et mondiale.

Michel Drouet (MCF Economie Rennes 2)

 • Finances et fiscalité européennes 6h

Ce cours sera d’abord consacré aux grands principes budgétaires de l’UE, aux étapes d’élaboration du budget ainsi qu’à la typologie des ressources et des dépenses de l’UE. Cette première approche permettra ensuite d’apprécier les perspectives financières (2007-2013) ainsi que les arbitrages nécessaires entre contributeurs principaux, entre politiques communes ou encore en termes de solidarité européenne. Le cours procédera également à une introduction à la fiscalité communautaire ainsi qu’à une étude des incidences du droit communautaire sur la fiscalité nationale.

Cours accompagné de TD                                                                                                       6h

Corinne Delon-Desmoulin (MCF Droit public Rennes 2/ Gil Desmoulin (MCF Droit public IEP Rennes)

 ou Catherine Flaesch-Mougin (PR Droit public Rennes 1 – Directrice du CEJM et du CEDRE/IODE – Chaire européenne Jean Monnet)

Ä ESCE : Finances et fiscalité asiatiques                                                                           12h

 • La libre circulation des travailleurs et liberté d’établissement dans l’UE 18h

Le cours portera essentiellement sur les modalités de mise en oeuvre de la liberté de circulation et de séjour des citoyens/travailleurs européens ou ressortissants d’Etats tiers ainsi que sur la liberté d’exercice professionnel (liberté d’établissement et libre prestation des services).

Cours accompagné de TD : approche comparée avec l’Asie                                                  6h

Prof. Chaire européenne Jean Monnet du Luxembourg

 • Droit pénal européen des Affaires 12h

Le cours montrera que l’UE s’empare progressivement de la question de la criminalité d’affaires. Il évaluera ainsi les résultats des différentes formes de coopération européenne en matière de justice et de police (Europol, Eurojust, mandat d’arrêt européen, OLAF…) et portera son attention sur l’émergence d’un droit pénal européen, notamment dans le domaine des Affaires (blanchiment, contrefaçons, cybercriminalité, fraudes financières, financement du terrorisme…).

Cas pratiques sur la problématique des contrefaçons et des copies en Asie (ex : Contentieux Marques « Lacoste/Crocodile »)

Anne Bourrat-Guéguen (MCF Droit privé Rennes 2)

Ä ESCE : Coopération euro-asiatique dans le domaine de la protection des Droits de propriété intellectuelle                                                                                                            12h

UE 4 – Les politiques d’accompagnement du Marché intérieur européen

(Approche comparée avec les politiques asiatiques).

 • Les politiques de l’UE à incidences territoriales et économiques                         18h

(PAC, Transports, Cohésion…)

Le cours aura pour objet de présenter les politiques de l’UE ayant une incidence territoriale et économique forte et leur évolution, dans la perspective de l’objectif commun de « développement durable ». Il traitera de la problématique de leur mise en cohérence, des fondements et des instruments juridiques nécessaires à une coordination cohérente des compétences communautaires. Seront notamment présentées : la Politique agricole commune (PAC), la Politique des Transports, la Politique de cohésion économique sociale.

Ex : Etude comparée des Politiques agricoles dans le monde et en Asie

Guy Baudelle (PR Géographie – Chaire européenne Jean Monnet – Rennes 2) : 12h

et

Ruth Banomyong (PhD), Associate Professor, Dept. of International Business, Logistics & Transport Management, Faculty of Commerce & Accountancy, Thammasat University, Bangkok, Thaïlande

(Politique des transports / logistique dans l’ASEAN): 6h

Ä ESCE : Les politiques de l’Asean à incidences territoriales et économiques   6h

Ruth Banomyong (PhD), Associate Professor

 • L’UE et les distorsions de concurrence (dimension internationale) 12h

Le cours s’attachera à distinguer le régime commun de régulation de la concurrence ente les entreprises privées (droit des ententes, droit des abus de position dominante, le régime des concentrations et son contentieux) et le régime spécifique réservé aux collectivités publiques (régime des aides d’Etat, régime des marchés publics, services d’intérêt économique général et service universel).

Cours accompagné de TD: Etudes de cas impliquant des acteurs économiques asiatiques    6h

Danielle Charles-Le Bihan (PR Droit public – Chaire européenne Jean Monnet – Vice-Présidente Rennes 2)

Ä ESCE : La politique de concurrence au Vietnam                                                           6h

 • L’UE et le commerce international 12h

Le cours présentera les objectifs et mécanismes régulant les relations commerciales internationales (cf. règles de l’OMC) ainsi que le rôle joué par l’Union européenne, notamment dans la procédure de règlement des différends. Les répercussions concrètes sur les Etats membres, en terme d’obstacles au commerce des marchandises et des services, d’investissements et d’aides publiques seront également examinées. Exemples asiatiques.

Joël Lebullenger (PR Droit public – Chaire européenne Jean Monnet – Renens 1)

Ä ESCE : L’adhésion du Vietnam à l’OMC                                                                     12h

 • Les politiques sociales européennes : analyse économique 24h

La construction communautaire a d’abord été essentiellement économique, les Etats membres conservant toutes leurs compétences en matière sociale. Pour autant, des avancées visant à l’édification d’un espace social européen ont eu lieu. Depuis le sommet de Lisbonne (2000), la question sociale et, partant, la définition d’un modèle social européen sont au centre des discussions politiques et économiques. Les enjeux portent à la fois sur le contenu (quelle approche en matière de coûts des soins de santé et d’aide sociale, de vieillissement de la population européenne, de pensions, de politiques de l’emploi… ?) et sur les instruments (faut-il « constitutionnaliser » les droits sociaux, quelles sont les places respectives de la loi et du contrat, quel rôle doivent précisément jouer les méthodes ouvertes de coordination ?). La protection sociale, l’emploi et le dialogue social font aujourd’hui partie des débats concernant l’intégration européenne tandis que l’élargissement de l’Union rend encore plus nécessaire l’approfondissement de l’Europe sociale. La prospérité économique dans l’UE va ainsi de pair avec une plus grande cohésion économique et sociale.

Pascale Turquet (MCF Economie Rennes 2)

 • L’UE et le développement économique durable 24h

Ce cours portera sur l’analyse des enjeux environnementaux et l’étude des instruments économiques et juridiques permettant l’application du droit de l’environnement, dans la perspective d’un développement durable et soutenable dans l’UE.

Ex : L’émergence des préoccupations environnementales dans les économies asiatiques (littoral, urbanisme)

Nathalie Hervé-Fournereau (CR CNRS Droit public/Environnement Rennes 1)