Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Quản trị kinh doanh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

11/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ...