Kinh tế quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Kinh tế quốc tế. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI H...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ

07/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌ...