Trình độ Tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Quản trị kinh doanh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Kinh tế quốc tế. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI H...

CHUẨN ĐẦU RA các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định ba...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

11/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ

07/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌ...

CHUẨN ĐẦU RA các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

07/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Nhà trường. BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ...

Dự thảo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

05/07/2019

Trường ĐH Ngoại thương công bố dự thảo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và xin ý kiến đóng góp từ cán...

Trường Đại học Ngoại thương công bố đề án chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

14/06/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố đề án chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng Chi tiết tham khảo tại đ...