Kinh doanh thương mại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 27

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Kinh doanh thương mại Khóa 27; Căn cứ tình hình thực...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI theo định hướng ỨNG DỤNG

11/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại theo định hướng ứng dụng. BỘ G...