Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án (hợp tác với ĐH Nantes CH Pháp)

02/08/2016

Chương trình Thạc sỹ Quản trị dự án – Master Management de projet hợp tác đào tạo với ĐH Nantes (CH Pháp).

Xem chi tiết tại đây