Báo cáo chuyên đề “International and regional context for Vietnam trade policy making”

10/03/2023

Ngày 09/03/2023, Khoa Sau đại học đã tổ chức buổi chuyên đề với nội dung “International and regional context for Vietnam trade policy making” cho học viên chương trình Thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế (MITPL) Khóa 9A (giảng dạy bằng tiếng Anh) với sự tham gia của TS Nguyễn Kỳ Sơn – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Châu Mỹ tại Ban đối ngoại Trung ương Đảng và PGS, TS Hoàng Xuân Bình – Trưởng khoa Kinh tế quốc tế, đồng thời là chuyên gia về chính sách kinh tế vĩ mô.

Buổi chuyên đề là nơi chia sẻ, thảo luận và trao đổi về bối cảnh quốc tế và khu vực ảnh hưởng tới việc ban hành các chính sách thương mại, đồng thời làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại.

Trong buổi chuyên đề, các chuyên gia đã cung cấp cho học viên nhiều kiến thức và thông tin hữu ích về các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại, bao gồm: đặc điểm và xu hướng của thị trường quốc tế và khu vực; những thách thức và cơ hội mà Việt Nam đang đối mặt trong quá trình tham gia các hiệp định thương mại tự do….

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chia sẻ giữa chuyên gia, giảng viên và học viên lớp Thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT Khóa 9A: