Trình độ Thạc sĩ liên kết

Thông báo TUYỂN SINH chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỰ ÁN và ĐỔI MỚI – liên kết với ĐH NANTES (Pháp)

04/03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG và ĐẠI HỌC NANTES – CH PHÁP TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM HỌC 2020 – 202...