Lớp chuyên đề

GIA HẠN ĐĂNG KÝ LỚP ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

10/04/2019

Khoa Sau đại học xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 đến hết ngày 19/04/2019...

Thông báo mở lớp ÔN THI TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ Đợt 1 năm 2019

26/03/2019

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019, ngành Kinh tế Quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng...