THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

Kết quả tuyển sinh

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả thi, điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc tra và thông báo phúc tra) từ ngày 21/06/2017 đến ngày 01/07/2017.

Chi tiết xem thông tin tại các file đính kèm.

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học.

Điểm trúng tuyển.

TIN TỨC - THÔNG BÁO MỚI NHẤT