THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM - ĐỢT THÁNG 05 NĂM 2019 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC TRA

TUYỂN SINH

Trường Đại học Ngoại thương công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt tháng 05 năm 2019 và nhận đơn phúc tra (tải đơn phúc tra và thông báo phúc tra) từ ngày 20/05/2019 đến ngày 29/05/2019, kết quả vui lòng xem file đính kèm tại đây