LỊCH THI VÀ XÉT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

TUYỂN SINH

LỊCH THI VÀ XÉT TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

 

Thí sinh tập trung làm thủ tục vào hồi 13h30 thứ 6 ngày 03/08/2018 (địa điểm cụ thể theo giấy báo dự thi)

Ngày thi và xét tuyển 04, 05, 06 tháng 08 năm 2018

Ngày thi

Môn thi

Hình thức thi

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm thi

Ngày 04/08/2018 (Thứ bảy)

- Kinh tế học

- Quản trị học

- Pháp luật đại cương

- Chính sách TMQT

- Nguyên lý cơ bản TC-NH

Thi viết

Sáng

(180 phút)

07h00

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

07h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

08h00

Phát đề thi

08h05

Bắt đầu làm bài

11h05

Thu bài

- Kinh tế quốc tế

- Đánh giá năng lực thí sinh (QTKD)

-  Kinh doanh quốc tế

 - Phân tích chuyên đề TC-NH

Thi viết

Chiều

(180 phút)

13h00

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

13h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

14h00

Phát đề thi

14h05

Bắt đầu làm bài

17h05

Thu bài

- Đánh giá năng lực thí sinh (MORIE)

- Đánh giá năng lực thí sinh (LKT)

- Đánh giá năng lực thí sinh (EMBA)

Thi vấn đáp

Chiều

13h30

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

Hà Nội

13h45

Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn

Ngày 05/08/2018 (Chủ nhật)

- Tiếng Anh

Thi viết

Sáng

(90 phút)

 

07h00

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

07h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

08h00

Phát đề thi

08h05

Bắt đầu làm bài

09h35

Thu bài

- Đánh giá năng lực thí sinh (EMBA)

Thi vấn đáp

Chiều

13h30

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

TP. Hồ Chí Minh

13h45

Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn

Ngày 06/08/2018 (Thứ hai)

- Xét tuyển NCS

Thi vấn đáp

Chiều

14h30

Gọi thí sinh vào phòng phỏng vấn

Hà Nội