Thông tin & truyền thông

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng

20/02/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng với đề tài: “Hiệu quả quy mô của doanh...

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình điều hành cao cấp (EMBA) – Khóa 1

24/01/2019

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình điều hành cao cấp (EMBA) – Khóa 1. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

14/01/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Chi tiết xem thông tin tại c...

Luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng

05/01/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng cùng những tài liệu l...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân

24/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân với đề tài: “Marketing điện tử...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh

05/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh Với đề tài: “Thâm hụt kép tại Việt Nam: Th...

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23

03/10/2018

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 Tại đây

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI HOÀNG LÂN

02/10/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Bùi Hoàng Lân cùng những...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN LAN ANH

11/09/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Anh cùng nhữ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải

06/09/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải với đề tài: “Quản trị nhân sự nước ngoài...