Danh mục luận văn, luận án

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

09/04/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN ĐỨC NHÂN

09/04/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Nhân...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRẦN TUẤN MINH

27/03/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Tuấn Minh cùng...

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình điều hành cao cấp (EMBA) – Khóa 1

24/01/2019

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình điều hành cao cấp (EMBA) – Khóa 1. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

Luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng

05/01/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố luận án ngành Kinh tế học- NCS Trịnh Thị Thu Hằng cùng những tài liệu l...

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23

03/10/2018

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 Tại đây

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI HOÀNG LÂN

02/10/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Bùi Hoàng Lân cùng những...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN LAN ANH

11/09/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Anh cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH VŨ THỊ BÍCH HẢI

17/08/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Vũ Thị Bích Hải cùng nhữ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NHẬT THU

29/06/2018

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nhật Thu cùn...