Danh mục luận văn, luận án

NCS Nguyễn Thị Hồng – KTQT – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng – K21 cùn...

NCS Tăng Thị Thanh Thủy – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

10/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Tăng Thị Thanh Thủy –...

NCS Đào Minh Anh – QTKD – K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

19/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Đào Minh Anh –...

NCS Nguyễn Thị Hà Thanh – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thanh ̵...

NCS Lê Quốc Khanh – QTKD – K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/09/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Lê Quốc Khanh – K19B...

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 (KTQT TV, QTKD, TCNH)

25/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 (KTQT TV, QTKD, TCNH) Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 24 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM)

25/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 24 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM): Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 25 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM)

25/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 25 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM): Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh – Đợt tháng 8 năm 2020

10/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh – Đợt tháng 8 năm 2020: Thông tin chi tiết tham khả...

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình Chính sách và Luật thương mại quốc tế – Đợt tháng 6 năm 2020

09/07/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ chương trình Chính sách và Luật thương mại quốc tế – Đợt tháng 6 năm 2020: Thông tin chi tiết tham...