Thông tin & truyền thông

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải – K20A, ngành KTQT

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải về đề tài: “Đẩy mạnh qua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Đỗ Hương Giang – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Hương Giang về đề tài: ““Hoạt động mua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Khoa – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa về đề tài: “Các nhân tố ả...

THÔNG BÁO công tác phòng chống dịch và hỗ trợ học tập từ ngày 08/03/2021 đối với học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 – TPHCM.

04/03/2021

Kính gửi: Các anh/chị học viên/NCS,   Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiên nay, Trường Đại học Ngoại thương ra Thông...

NCS Đỗ Hương Giang – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

03/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Đỗ Hương Giang – K22...

NCS Hoàng Hải – KTQT – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

03/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Hoàng Hải – K20A cùng nhữ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trịnh Quang Hưng – K20A, ngành KTQT

17/02/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Quang Hưng về đề tài: “ Đầu tư trự...

NCS Nguyễn Đăng Khoa – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

09/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa – K2...

NCS Trịnh Quang Hưng – KTQT – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

01/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trịnh Quang Hưng – K20A c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền – K18A, ngành KTQT

20/01/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, về đề tài: “Nghiên c...