Thông tin & truyền thông

NCS Nguyễn Thị Hồng – KTQT – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng – K21 cùn...

KHOA SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – VỮNG BƯỚC ĐẾN TƯƠNG LAI

18/11/2020

Tháng 11/2020 – tháng của đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập FTU, tháng của tri ân, nghe những câu chuyện từ thuở ban đầu củ...

NCS Tăng Thị Thanh Thủy – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

10/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Tăng Thị Thanh Thủy –...

THƯ MỜI VỀ DỰ NGÀY HỘI TRƯỜNG 14.11.2020 NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

09/11/2020

Khoa Sau đại học trân trọng kính mời các thế hệ học viên cao học và nghiên cứu sinh về dự kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Ng...

NCS Đào Minh Anh – QTKD – K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

19/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Đào Minh Anh –...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Lê Quốc Khanh – K19B, ngành QTKD

16/10/2020

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Khanh, về đề tài: “Đổi mới quản tr...

NCS Nguyễn Thị Hà Thanh – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thanh ̵...

NCS Lê Quốc Khanh – QTKD – K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/09/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Lê Quốc Khanh – K19B...

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 (KTQT TV, QTKD, TCNH)

25/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 23 (KTQT TV, QTKD, TCNH) Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 24 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM)

25/09/2020

Danh sách luận văn thạc sĩ Khóa 24 (KTQT TV, QTKD, TCNH, KDTM): Thông tin chi tiết tham khảo tại đây!