Tin tức – Sự kiện

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Chuyên đề 1 luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến cho NCS Nguyễn Thị Huỳnh Giao, ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

15/10/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến cho NCS Nguyễn Thị Huỳnh Giao, ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

15/10/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT (theo hình thức trực tuyến)

13/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật K...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B tháng 10/2021 (theo hình thức trực tuyến)

06/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B; Căn cứ tình hình thực tế d...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT (theo hình thức trực tuyến)

02/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật K...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH (theo hình thức trực tuyến)

01/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH; Căn cứ tình hình thự...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học ngành Tài chính – Ngân hàng trong thời gian dịch Covid-19 tuần từ 4/10/2021 – 9/10/2021

29/09/2021

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công...

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHO NHÀ ĐIỀU HÀNH – NHỮNG KIẾN THỨC THỰC TIỄN HỮU ÍCH

28/09/2021

Trong khuôn khổ học phần Quản trị chiến lược cho nhà điều hành, chiều 25.9.2021 học viên chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp EMBA...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B (theo hình thức trực tuyến)

28/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B; Căn cứ tình hình thự...